Kontakt

Hlavní budova
Chodov

V této budově sídlí vedení školy, studijní oddělení, konají se zde přijímací zkoušky a probíhá zde stěžejní část výuky.

Machkova 1646
Praha 4, 149 00

Jak se k nám dostanete:

Metrem:
v blízkosti školy se nacházejí
stanice metra linky C
Opatov: 8 minut pěšky
Háje: 15 minut pěšky

Autobusem:
z metra C – Opatov na zastávku
Litochlebské náměstí (177, 181, 182)
nebo Bachova (165)
nebo Mikulova (165)

z metra C – Háje na zastávku
Mikulova (125, 165),
nebo Šperlova (154, 170, 197, 203)

z metra B – Smíchovské nádraží
na zastávku Mikulova (125)

Budova
Pankrác

V této budově probíhá ateliérová výuka některých zaměření VOŠ a sídlí zde agentura Kreativní kancl.

Na Pankráci 54
Praha 4, 140 00

Jak se k nám dostanete:

Tramvají, busem:
tramvajovou linkou 18
a linkami autobusů 134 a 193
na zastávku Pražského povstání

Metrem:
linkou C na stanici Pražského povstání,
nachází se 230 metrů od budovy

Autem:
ulicí 5. května přes ulici Na Pankráci

Kontakt na vedení školy

MgA. Ondřej Štěpánek
jednatel


E: ondra@skolamichael.cz

Ing. Monika Hrubešová
ředitelka školy


E: hrubesovam@skolamichael.cz

Mgr. Miriam Gottschalková
statutární zástupkyně ředitelky, zástupkyně pro studium VOŠ

T: 602 107 079
E: gottschalkovam@skolamichael.cz

Mgr. Taťána Vycpálková
zástupkyně ředitelky pro denní studium

T: +420 725 071 829
E: vycpalkovat@skolamichael.cz

Mgr. Lenka Kotrbáčková
zástupkyně ředitelky pro metodiku výuky

E: kotrbackoval@skolamichael.cz

Zdena Popeláková
asistentka ředitelky školy

T: 267 910 638 / 602 442 456
E: popelakovaz@skolamichael.cz

Lucie Scholzová
studijní referentka

T: 267 915 905 / 602 314 047
E: scholzoval@skolamichael.cz

Ludmila Žižková
hospodářka školy

T: 725 767 922
E: zizkoval@skolamichael.cz

doc. PhDr. Ivo Zapletal, CSc.
ombudsman školy

T: +420 606 641 579
E: ombudsman@skolamichael.cz

Ombudsman

V rámci dalšího zlepšování a udržování dobrého klimatu školy zřídilo vedení školy funkci školního ombudsmana.

Ombudsman nemá exekutivní pravomoci, ale rád Vám pomůže v zákonem dané lhůtě s řešením připomínek k chodu školy, výuky, k práci pedagogického sboru i vedení školy, s plněním mediační a „svěřovací" funkce, s řešením etických problémů.

Pro tuto funkci jsme vybrali na škole nezávislého odborníka – doc. PhDr. Ivo Zapletala, CSc., který vystudoval nejprve matematiku a později pedagogiku a psychologii. Pracoval jako vedoucí vědecký pracovník na Československé Akademii věd, přednášel externě na UK, publikoval v oblasti logiky, metodologie pedagogiky a psychologie. Je zřizovatelem sítě soukromých podnikatelských škol /1. KŠPA/. V poslední době shrnul své životní i pracovní postřehy v publikaci Zkušenost je /ne/sdělitelná.

Na ombudsmana školy se mohou obracet studenti, profesoři i veřejnost s pozitivními
i kritickými podněty, sloužícími k odstranění nedostatků a zvýšení úrovně školy,
a to na internetové adrese ombudsman@skolamichael.cz nebo po domluvě i osobně.

Korespondenční adresa

Michael - Střední škola a Vyšší odborná škola
reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.

Machkova 1646
Praha 4, 149 00

Telefon: +420 267 910 638
Fax: +420 267 911 737
E-mail: info@skolamichael.cz

IZO: 181026481
REDIZO: 600005364
IČ: 256 07 375
DIČ: CZ25607375

Bankovní spojení

5031014256/5500 (Raiffeisen BANK).